Witajcie na stronie grupy AA

"Venus"

Grupa AA VENUS zawiesza mitingi online.
Zapraszamy na spotkania stacjonarne we wtorki o godz. 18:00
przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Krakowie.

© Copyright 2020 grupa AA Praca z innymi
Niniejsza strona nie jest popierana ani zatwierdzona przez Serwis Anonimowych Alkoholików Służby Światowe. Istnieje wyłącznie dzięki Grupie AA Praca z innymi jako część pracy Dwunastego Kroku, która wychodzi z inicjatywą pomocy alkoholikom, którzy nadal cierpią. Oficjalną stronę AA w Polsce znajdziecie tu: Anonimowi Alkoholicy Polska